This website requires a browser which supports HTML5.
Some elements of this site will not work correctly until you upgrade your browser.
Játsszegytáborirészvételért21+1kérdésaRumbaTSEnyáritánctáborábanvalórészvételért
Örülünk,hogymeglátogatodaRumbaTSE2021.július26-30.közöttinyárinapközistánctáboránakkedvezményesrészvételétlehetővétevőinternetesjátékunkat.Ajátékban21+1,atársastánccalkapcsolatoskülönbözőkérdésekrekellválasztadnod.Alentinyomógombmegnyomásávaltudodindítaniajátékot.Akétlegtöbbpontszámotelérőjátékosnak50%-oskedvezményrejogosítótáborirészvételtbiztosítunk.Anyereménymegszerzésénekfeltétele,hogyajátékvégénakértadatokkalregisztráldmagadésazelértpontszámod.
Ajátékindítása
Soksikertésjátékot!
Gyakranismételtkérdések

Eddig kapott pont:

A játékban elérhető pont:

©MegyeriLászló2021

. kérdés

+1kérdés
CsakegyválaszadhatómegMelyikalentfelsoroltakközüllatin-amerikaitánc?RumbaCsárdásHip-hopCharlestonPolonézVálaszküldéseSajnosaválaszodhelytelenAválaszodhelyes

Kapható pont:

Kapott pont:

Következő

Eddig kapott pont:

A játékban elérhető pont:

©MegyeriLászló2021

. kérdés

+1kérdés
CsakegyválaszadhatómegMelyikazalatintánc,amelyikaMamboésaRumbakombinációjábóljöttlétre?Melyikazalatintánc,amiaMamboésaRumbakombinációjábóljöttlétre?Cha-cha-chaTangoFlamencoVálaszküldéseSajnosaválaszodhelytelenAválaszodhelyes

Kapható pont:

Kapott pont:

Következő

Eddig kapott pont:

A játékban elérhető pont:

©MegyeriLászló2021

. kérdés

+1kérdés
CsakegyválaszadhatómegMiatársastánceredetiangolneve?Melyikazalatintánc,amiaMamboésaRumbakombinációjábóljöttlétre?BallroomDanceDirtyDanceStreetDanceVálaszküldéseSajnosaválaszodhelytelenAválaszodhelyes

Kapható pont:

Kapott pont:

Következő

Eddig kapott pont:

A játékban elérhető pont:

©MegyeriLászló2021

. kérdés

+1kérdés
CsakegyválaszadhatómegMelyiktánclépésérőlválthíresséMichaelJackson?Melyikazalatintánc,amiaMamboésaRumbakombinációjábóljöttlétre?MoonwalkCrabWalkCakewalkVálaszküldéseSajnosaválaszodhelytelenAválaszodhelyes

Kapható pont:

Kapott pont:

Következő

Eddig kapott pont:

A játékban elérhető pont:

©MegyeriLászló2021

. kérdés

+1kérdés
CsakegyválaszadhatómegMelyiktáncotihletteatradicionálisspanyolbikaviadal?Melyikazalatintánc,amiaMamboésaRumbakombinációjábóljöttlétre?PasodobleTangoRumbaVálaszküldéseSajnosaválaszodhelytelenAválaszodhelyes

Kapható pont:

Kapott pont:

Következő

Eddig kapott pont:

A játékban elérhető pont:

©MegyeriLászló2021

. kérdés

+1kérdés
CsakegyválaszadhatómegMelyiktáncstílusláthatóaképen?Melyikazalatintánc,amiaMamboésaRumbakombinációjábóljöttlétre?FlamencoTársastáncBalettVálaszküldéseSajnosaválaszodhelytelenAválaszodhelyes

Kapható pont:

Kapott pont:

Következő

Eddig kapott pont:

A játékban elérhető pont:

©MegyeriLászló2021

. kérdés

+1kérdés
VálaszküldéseTudod-e,hogymelyiktánc,melyikzeneszámhozillikalejátszottösszeállításszerint?FogdmegaképeketésrendezdazokatazenéklejátszásisorrendjeszerintiszámozottnégyzetbenelhelyezveZeneszámoklejátszásánakleállításaZeneszámokfolyamatoslejátszásaHanemindulazene,innnenletölthetőSajnosaválaszodhelytelenAválaszodcsakrészbenhelyesAválaszodhelyes

Kapható pont:

Kapott pont:

Következő

Eddig kapott pont:

A játékban elérhető pont:

©MegyeriLászló2021

. kérdés

+1kérdés
CakewalkRock’nrollTwistDiscoSalsa-mamboMoonwalkFABCDEMilyentáncstílusnemláthatóavideóban?Válaszdkiaztazegytáncstílust,amelyiknemláthatóalentivideóbanVálaszküldéseSajnosaválaszodhelytelenAválaszodcsakrészbenhelyesAválaszodhelyes

Kapható pont:

Kapott pont:

Következő

Eddig kapott pont:

A játékban elérhető pont:

©MegyeriLászló2021

. kérdés

+1kérdés
CsakegyválaszadhatómegMelyikalentfelsoroltakközülstandardtánc?SlowfoxSambaSalsaShimmyVálaszküldéseSajnosaválaszodhelytelenAválaszodhelyes

Kapható pont:

Kapott pont:

Következő

Eddig kapott pont:

A játékban elérhető pont:

©MegyeriLászló2021

. kérdés

+1kérdés
VálaszküldéseRumbaSalsaCha-cha-chaTangoBachataMerengueFlamencoMelyiklatintáncokszármaznakKubából?Jelöldmegaztaháromtáncot,amelyreigaz.Mindenválasz3pontarosszválasz-3pont!SajnosaválaszodhelytelenAválaszodcsakrészbenhelyesAválaszodhelyes

Kapható pont:

Kapott pont:

Következő

Eddig kapott pont:

A játékban elérhető pont:

©MegyeriLászló2021

. kérdés

+1kérdés
Következő
VálaszküldéseIsmered-eatánc-sportversenyöltözetkellékeit?FogdmegésteddatáncoskelléknevéttartalmazószínestéglalapotakellékremutatószürketéglalapbaFérfifehérnyakkendőFérfifehérgallérNőikarkötőNőistandardtánccipőFérfilatintánccipőCipőtalpkefeNőilatintánccipőFérfistandardtánccipőFérfiésnőitáncruhaSajnosaválaszodhelytelenAválaszodcsakrészbenhelyesAválaszodhelyes

Kapható pont:

Kapott pont:

Eddig kapott pont:

A játékban elérhető pont:

©MegyeriLászló2021

. kérdés

+1kérdés
RumbaAngolkeringőTangóSambaBécsikeringőPasodobleVálaszküldéseIsmered-eaversenytáncokzeneitempóját?Állítsdhelyessorrendbeatáncokattempójukmértéke(ütem/perc)szerint!Leglassúbblegelől.Fogdmegatáncnevéthordozófehértéglalapotésteddasorszámmaljelöltszürkekeretbe.Helyessorrend1.Rumba-25~27ütem/perc2.Angolkeringő-28~30ütem/perc3.Tangó-31~33ütem/perc4.Samba-50~52ütem/perc5.Bécsikeringő-58-60ütem/perc6.Pasodoble-60~62ütem/percSajnosaválaszodhelytelenAválaszodcsakrészbenhelyesAválaszodhelyes

Kapható pont:

Kapott pont:

Következő

Eddig kapott pont:

A játékban elérhető pont:

©MegyeriLászló2021

. kérdés

+1kérdés
CsakegyválaszadhatómegMelyiklatin-amerikaitáncláthatóavideón?SambaCha-cha-chaPasodobleJiveVálaszküldéseSajnosaválaszodhelytelenAválaszodhelyes

Kapható pont:

Kapott pont:

Következő

Eddig kapott pont:

A játékban elérhető pont:

©MegyeriLászló2021

. kérdés

+1kérdés
4/84/43/42/4VálaszküldéseMelyiktársastánczene,milyenütembeosztású?FogdmegéshelyezdatáncoknevéttartalmazótéglalapotazenéjénekütembeosztásaszerintimegfelelőszínesnégyzetbeAngolkeringőBécsikeringőSambaPasodobleMarsfoxtrotTangóRumbaCha-cha-chaQuickstepSlowfoxSajnosaválaszodhelytelenAválaszodcsakrészbenhelyesAválaszodhelyes

Kapható pont:

Kapott pont:

Következő

Eddig kapott pont:

A játékban elérhető pont:

©MegyeriLászló2021

. kérdés

+1kérdés
CsakegyválaszadhatómegTánctáborunktanáramilyentáncstílustoktatavideón?LatinstreetdanceLatinversenytáncStandardversenytáncEurópaitársaságitáncVálaszküldéseSajnosaválaszodhelytelenAválaszodhelyes

Kapható pont:

Kapott pont:

Következő

Eddig kapott pont:

A játékban elérhető pont:

©MegyeriLászló2021

. kérdés

+1kérdés
CsakegyválaszadhatómegMelyiktáncstílusláthatóaképen?Melyikazalatintánc,amiaMamboésaRumbakombinációjábóljöttlétre?BreakJazzBalettHip-HopVálaszküldéseSajnosaválaszodhelytelenAválaszodhelyes

Kapható pont:

Kapott pont:

Következő

Eddig kapott pont:

A játékban elérhető pont:

©MegyeriLászló2021

. kérdés

+1kérdés
VálaszküldéseGuiroClaveTimbalesCongaSajnosaválaszodhelytelenAválaszodcsakrészbenhelyesAválaszodhelyes

Kapható pont:

Kapott pont:

Ismered-ealatintáncokzenéinekjellegzeteshangszereit?Fogdmegahangszerképétésteddabbaaszámmaljelöltnégyzetbe,amelyalattahangszernevetalálható
Következő

Eddig kapott pont:

A játékban elérhető pont:

©MegyeriLászló2021

. kérdés

+1kérdés
CsakegyválaszadhatómegMilyentáncstílusttáncolhatnakaképrészleten?StandardversenytáncLatinversenytáncArgentinTangoFlamencoVálaszküldéseSajnosaválaszodhelytelenAválaszodhelyes

Kapható pont:

Kapott pont:

Következő

Eddig kapott pont:

A játékban elérhető pont:

©MegyeriLászló2021

. kérdés

+1kérdés
VálaszküldéseMelyiktáncláthatóavideón?FogdmegéshelyezdahelyesválasztafelsődobozbaJiveSambaQuickstepLet’skissCharlestonNemistáncSajnosaválaszodhelytelenAválaszodhelyes

Kapható pont:

Kapott pont:

Következő

Eddig kapott pont:

A játékban elérhető pont:

©MegyeriLászló2021

. kérdés

+1kérdés
DABCEMelyikképenláthatóaversenysport-táncgyakorlóöltözete?Válaszdkiaztazegyöltözetet,amelyikaversenytáncokstílusáshozalegmegfelelőbbVálaszküldéseSajnosaválaszodhelytelenAválaszodcsakrészbenhelyesAválaszodhelyes

Kapható pont:

Kapott pont:

A
C
B
D
E
Következő

Eddig kapott pont:

A játékban elérhető pont:

©MegyeriLászló2021

. kérdés

+1kérdés
Válaszküldése30Párizs251971Stuttgart2013SzegedBlackpoolMelyikvárosbanjutottunkaviláglegrangosabbtáncversenyénekdöntőjébe?1982MikorkapottNívó-díjataRumbaTáncklub?50Megalakulásánakhányadikévfordulójátünnepli2022-benaRumbaTSE?SajnosaválaszodhelytelenAválaszodcsakrészbenhelyesAválaszodhelyes

Kapható pont:

Kapott pont:

Következő
Fogdmegaszerintedhelyesválasztéspárosítsdazeseménytbemutatóleíráshoz
Melyektáncklubunkkiemelkedőeseményei?

Eddig kapott pont:

A játékban elérhető pont:

©MegyeriLászló2021

. kérdés

+1kérdés
Következő
VálaszküldéseSikerül-eösszeraknodaszétvágottképet?Fogdmegésabaloldalinégyzetrácsbanteddamegfelelőhelyéreaképdarabokat.