Napközis Tánctábor 

2023. július 24-28. | Gyomaendrőd - Kállai Ferenc Művelődési Ház, Kossuth út 9.

 
Részvételi feltételek
 

I. A jelentkezés folyamata

  1. A RUMBA Táncsport Egyesület (Szervező) vállalja, hogy a Részvételi feltételek szerint a Napközis Tánctábor (Tábor) a regisztrációs lapon megadott jelentkezők (Jelentkező/Résztvevő) számára a Tábor részvételt biztosítja, amennyiben a Jelentkező a jelen Részvételi feltételekben leírtakat betartja. A Tábor napjain hatályos közegészségügyi, illetve zárt térben rendezett nagylétszámú rendezvényekre vonatkozó szabályok szerint lehet megjelenni.
  2. A Táborban való részvétel feltétele a Jelentkezési lap kitöltése az előzetes regisztrációhoz. A kitöltött, a Szervező részére elküldött Jelentkezési lap minősül a Táborban való részvételi lehetőség igénylésének. A jelentkezést a Szervező csak akkor fogadja el, ha a Jelentkező a Jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi kötelező mezőt hiánytalanul kitölti. A Szervezőt a Jelentkező által tévesen vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt, valótlan adatok gyanúja, illetve számítógépes robot támadás esetén, visszautasítsa. 
  3. A regisztráció tényéről minden esetben automata rendszer segítségével a jelentkezési adatokat tartalmazó visszaigazoló levelet küldünk (e-mail). A jelentkezéskor minden Résztvevő bekerül a Tábor regisztrációs adatbázisába.
  4. A Szervező a jelentkezést megerősítését követően, a regisztrációs lapon megadott adatok szerint elektronikus díjfizetési tájékoztatót küld automatikusan a megadott e-mail címre.
  5. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a részvételi díjat a tábor kezdő napján készpénzben, vagy banki átutalással a 4. pont szerinti visszaigazoló levélben megadott határidőig kiegyenlíti.
  6. Jelentkezésével elfogadja, hogy a regisztrációkor megadott adatait a Szervező kezelje. 

II. A visszaigazolással kapcsolatos információk

Amennyiben a regisztráció megerősítését visszaigazoló e-mail bármilyen technikai okból 10 percen belül nem érkezik meg, a Jelentkező jelezze azt az info@rumbatse.hu e-mail címen. Hiányos vagy hibás megrendelőlap kitöltés esetén az előbbiekből eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szervező felelősséget nem vállal (levelezőrendszerek hibája, SPAM szűrők stb.). A Szervező nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben: ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be, illetve, a Jelentkező számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából, továbbá a regisztrációs felületet biztosító szerver hosting szolgáltatás, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt bekövetkező kommunikáció meghiúsulásáért.

III. Lemondási feltételek

A részvétel lemondására csak írásban van lehetőség az info@rumbatse.hu e-mail címen. Lemondás esetén az előreutalt részvételi díj teljes összegét utalja vissza a Szervező.

IV. Program és időpont változás

Ha a Tábor jogszabályi vagy hatósági korlátozás, továbbá a felektől független egyéb külső körülmény (vis maior esemény) miatt nem tartható meg a kijelölt időpontban és helyszínen, akkor a Szervező fenntartja a jogot a Tábor lemondására. A Szervező vállalja, hogy ebben az esetben a Jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a Tábor elmaradásáról. A lemondott Táborba jelentkezők előreutalt részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 munkanapon belül, de kizárja felelősségét a Tábor elmaradása miatt esetlegesen bekövetkező bárminemű egyéb vagyoni vagy nem vagyoni kár tekintetében.

V. Táborhoz kapcsolódó megkötések és információk

A Táborozás megkezdésének feltétele, hogy résztvevő a táborozás megkezdése előtt átadja a kitöltött és gondviselő átal aláírt "EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZÜLŐI NYILATKOZAT TÁBOROZÁSHOZ" megnevezésű űrlapot, melyet a regisztrációt megerősítő e-mailben kapnak meg.

A Táborban résztvevőkről kép és hangfelvétel készülhet a Tábor során, amelyeket a Szervező nyilvánosságra hozhatja.

A szervező nem vállal felelősséget a résztvevők felügyelet nélkül hagyott tárgyaiért, illetve bármilyen harmadik személy által okozott kárért.

A regisztrációval a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Tábor részben zárt térben lesz megrendezve és a mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően lesz látogatható.

VI.  A regisztrációs weboldallal (rumbatse.hu/tanctabor) kapcsolatos információk

A Szervező megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a regisztrációs weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a regisztrációs weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Szervező a regisztrációs weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Jelentkezők tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A regisztrációs weboldalon történő Táborra jelentkezés feltételezi a Jelentkező részéről az Internet technikai és műszaki korlátjainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szervezők nem felelősek semmilyen kárért, amely a regisztrációs weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Jelentkezőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.