Kiemelt esemény

A Rumba Táncklub megalakulása közel negyven év távlatából nézve, egy kisebbfajta csodával is felér, hisz egy olyan korban jött létre, amikor szinte minden ellene szólt.

Ezerkilencszázhetvenegyben a hivatalos politika is lesajnálta a ’kispolgári csökevényű és letűnt korok’ életérzését sugárzó társasági táncformát. A fiatalok körében is ’ciki’ volt a társastánc. Ekkor már szinte egyeduralkodó volt a modern nyugati popkultúra a zenében, öltözködésben és életérzésben. Ebbe nem fért már bele a konzervatív társastánc. Lassan elfelejtődtek a klasszikus tánciskolák, elfogytak a régi vágású tánctanárok. Mindenkinek hosszú haja volt, farmerben járt és esze ágában sem volt öltönyt felvenni és szigorú etikett szerint a hölgyeket olyan táncra felkérni, amit valami furcsa zenére, 'mértanilag pontos módon' kellett előadni.
Ám mégis megtörtént. A gyomai művelődési ház akkori ambíciózus vezetője, Putnoki Elemér támogatásával egy nagy sikerű klasszikus diáktánciskola jött létre 1971 őszén. Az év végi záróvizsgával azonban a történet nem ért véget, mert Zsoldos Ildikó tánctanár vezetésével megalakult a társastánc klub 1972 elején. A fiatal csoport azonban hamar válságba került, mert az év nyarára már vezető nélkül is maradt. Az elárvult csapathoz a kultúrház igazgatója hamar új vezetőt talált Nyíri Lajos táncpedagógus személyében. Az ő lelkes munkája eredményeként indult el a máig tartó történet.


A Rumba Táncklub meghatározó vezetői 1992-ben a klub 20 éves jubileumán. Megyeri László, Nyíri Lajos (1914 - 1998) és Megyeriné Csapó Ildikó

Ha kíváncsi vagy a történet folytatására, akkor olvasd tovább a cikket.

A hetvenes évek a társastánc klub hőskora volt. Az akkor csak megtűrt táncművészet sok mindent nélkülözött, ami a mai táncosok számára ma már természetes. Egyet nem: a lelkesedést, akaratot és kitartást. A táncosoknak szegényes kosztümjük volt, téli próbákon fáztak a rosszul fűtött teremben és hetente egyszer találkoztak a tanárral; de önállóak és szabadok voltak, örültek a közös együttlétnek. A táncversenyekre utazás ünnep volt. Szépen felöltözve, emelkedett hangulatban menetrend szerinti vonattal mentek ’világot látni’ a környező városokba. Az eredmény nem számított csak az érzés, hogy ott lehettek egy csodálatos eseményen és megmutathatták tudásukat másoknak.
A ma már naivnak tűnő korszak azonban hamar meghozta a sikereket is. Az első országos bajnok Megyeri László és Csapó Ildikó lett. Ők képviselték Magyarországot a litvániai Kaunasban megrendezett nagy nemzetközi táncversenyen illetve Hornok Ernő, Fülöp Katalin, Beinschróth József, Gonda Magdolna táncosokkal együtt a lengyelországi Pulawy-ban mutatták be Gyoma tánckultúráját. Szendrei Éva és Nyíri Zoltán, mint nagyon eredményes és tehetséges fiatal táncospár több csehszlovákiai és NDK-beli túrán vett részt.


Megyeri László és Csapó Ildikó 1978-as B osztályos Országos Bajnokságon

A nyolcvanas évekre megváltozott a társastánc társadalmi fogadtatása és növekedett a népszerűsége is. Egyre több és fiatalabb gyermek iratkozott be a tánciskolákba. A tánciskola a nyolcvanas évek közepére nem a felnőtté válás szimbóluma lett, hanem a gyermekek hasznos szabadidő eltöltésének egyik formája. Ebben az időben újabb bajnoki érmek születtek B osztályban Megyeri László, Csapó Ildikó, Nyíri Zoltán és Szendrei Éva jóvoltából.Fönt: Táncverseny Gyomán, lent: Csapó Ildikó rumbát tanít (1978)

Ennek az évtizednek az elején a klub figyelmének a középpontjába - egy Nívó Díjat is eredményező - formációs táncok, és az NDK-beli TSC Blau-Silber Leuna-Merseburg e.V. táncklubbal kialakítandó hosszú távú nemzetközi cserekapcsolat került.
Ennek ellenére a versenytáncot sem hanyagolták el. A klub az elsők között csatlakozott az 1985-ben megalakult Magyar Táncsport Szövetséghez és aktívan vett részt annak versenyrendszerében. A számos klubközi versenyeredmény mellett Kis István és Rudner Anett országos bajnoki döntős helyezést ért el a következő évben. 1983-tól az utánpótlás nevelést Megyeriné Csapó Ildikó, majd 1986 őszétől a klub valamennyi csoportjának a szakmai vezetését Megyeri László veszi át és hozzálát egy módszerében és szemléletében új irányvonalú klub felépítéséhez, amelynek eredményei a kilencvenes évek közepére érnek be.

Ám addig ismét egy válságos időszakot kellett átélnie a klubnak. A rendszerváltással együtt eljött a valódi önállóság és szabadság kora. Az önállóság azonban együtt járt azzal is, hogy maguknak kellett megoldaniuk az önfenntartással járó minden feladatot. Rövid ideig tartó elbizonytalanodás után a klub ismét magára talál és új fejlődési pályára áll. 1992-ben egy vérbeli civil kezdeményezésű és addig a városban még nem tapasztalt eleganciájú tánc-estélyen ünnepelték meg a klub fennállásának 20 éves évfordulóját. Ezen az estén Dr. Szendrei Éva és Dr. Nyíri Zoltán felajánlására megszületett a klub jövőbeni mecénása, a társastánc alapítvány melynek alapítója a felajánlókon túl Hornok Ernő, Tímár János és Vodova János volt. A kuratórium elnöki tisztét Fülöp Elek látta el 2004-ben bekövetkezett haláláig. A kilencvenes évek polgári átalakulása, továbbá a kuratórium és annak lelkes elnöke is nagymértékben segítette a társas és versenytánc mozgalom fejlődését. Az évtized közepére a megyében már meghatározóvá vált a gyomaendrődi Rumba Táncklub. Gyomaendrődön és a környező településeken több száz fiatal járt a táncklub tánciskoláiba és esemény számba mentek az évről-évre népesebbé és látványosabbá váló táncbemutatók, jótékonysági estélyek. 1997-ben addig egyedülálló nagyszabású rendezvény sorozaton ünnepelték meg a negyedszázados jubileumot. Klubtörténeti kiállítást rendeztek és könyvet is kiadtak a jeles jubileum tiszteletére. A záróeseményen a sportcsarnokot zsúfolásig megtöltötték ennek az egyetlen táncklubnak a rajongói és tisztelői. Az ünnepi tűzijátékot a ’nagy öregek’ nyitótánca majd közel százötven fiatal táncos bemutatója követett.
A formációs táncok repertoáron tartása mellett a táncklub életében egyre nagyobb hangsúlyt kapott a verseny- és kűr tánc. Az évtized végére évente félszáz versenyen vettek részt a táncosok egyre jobb eredményeket érve el. Az évtized elején az országos bajnokságok döntősei között Kulik Béla és Vaszkó Csilla nevét olvashatjuk, akik a D junior osztályú Országos Bajnokság latin amerikai versenyének ötödik helyezettei lettek. Az évtized végén már három országos bajnoki döntőst is köszönthettek. 1999-ben Megyeri Csaba és Tímár Anita az ifjúsági C Osztályos Országos Bajnokságon negyedik, Tóth Imre és Rácz Rita az ifjúsági D és C Osztályos Országos Bajnokságon hatodik illetve ötödik helyezést ért el.

Az ezredfordulót követően nemcsak a világ változott meg, hanem a klub irányvonala valamint táncos ars poetica-ja és világszemlélete is. 2002-ben a harmincéves évfordulón a sportcsarnok forró hangulatú táncestélyén a kilencvenes évek vége sikercsapatának remek formációjával búcsúzott a régmúlt és jött el egy új korszak a klub életében.

{youtube}E5zQIXer1vg{/youtube}
A 30 éves jubileumra (2002) betanult remek formáció Megyeri László és Megyeri Csaba koreografálásában. Az akkori 15-18 éves fiatalokból álló sikercsapatot a következő táncosok alkották: Megyeri Csaba, Varga Patrícia, Gombkötő Imre, Kozma Edina, Bencsik Mihály, Vaszkó Tíme, Mészáros András, Gonda Anett, Fónagy Ádám, Mészáros Györgyi, Bohrát Miklós, Kruchió Ágnes, Kovács László, Kelemen Erika, Vaszkó Zsolt és Martinák Erika.

A figyelem középpontjába végleg a minőségi versenytánc került. Ebben az is közrejátszott, hogy a versenytánc sportággá vált és a táncklub is sportegyesületté alakult át. A klub vezetői és táncosai számára a világ kitágult és közelebb került. A kihívást már nem a korábban oly népszerű zánkai versenyek, vagy hazai bajnokságok, hanem a nemzetközi kihívások jelentették. Szerették volna mindazt megtanulni, amelyet világ legjobbjaitól láttak. Szívós munkával, sok tanulással végül beért a munka.


Megyeri Csaba és Varga Patrícia (2003)

Az elmúlt öt évben a Nemzetközi Táncsport Szövetség (IDSF) hivatalos nemzetközi versenyein hetvenhétszer jutottak döntőbe a gyomaendrődi Rumba TSE párosai és onnan elhoztak huszonhét arany, tizenhat ezüst és hat bronzérmet. A nemzetközi versenyek között olyan rangos, nagy múltú versenyek is megtalálhatók voltak, mint az angliai United Kingdom Championships vagy a németországi German Open Championships.

Uk Open-ek résztvevői. Fenti képen Gombkötő Imre és Malina Andrea (2005, 2007, 2009), a lenti képen Megyeri Csaba és Kovács Ida (2010)

Közülük is kiemelkedik azonban a fél évszázados múltú s ma már legendás táncverseny, a Blackpool Junior Dance Festival. 2008 tavaszán hazai tánctörténetet írva Deák András és Andor Barbara volt az első magyar pár, aki ennek a magas színvonalú világversenynek a döntőjébe jutottak.


Blackpool Junior Dance Festival 2008 - Deák András, Megyeri Csaba, Andor Barbara

A klub párosai sportági hivatalos világbajnokságokon is képviselték hazánkat. 2006-ban a barcelonai IDSF Junior Latin Világbajnokságon Molnár Ádám és Paróczai Rebeka, míg 2007-ben a finnországi IDSF Ifjúsági Latin Világbajnokságon Perei Péter és Sárközi Noémi. Az ezredforduló utáni évtized második felének nagyon kiváló eredményei elérésében nagy érdemei voltak a korszerű ismeretek megszerzésében és továbbadásában közreműködő új táncos generációnak, különösen egy tehetséges ifjú táncos-trénernek, Megyeri Csabának.

A sok-sok kiváló eredmény közül az ezredforduló első évtizedének országos bajnoki dobogósait mutatjuk be.

2001
D ifjúsági standard - Megyeri Csaba és Varga Patrícia (aranyérem)

2002
C felnőtt standard - Megyeri Csaba és Varga Patrícia (ezüstérem)
D ifjúsági standard - Gombkötő Imre és Kozma Edina (bronzérem)
C ifjúsági standard - Gombkötő Imre - Kozma Edina (bronzérem)


2004
B felnőtt standard - Gombkötő Imre és Malina Andrea (aranyérem)
B ifjúsági latin - Kovács László és Kelemen Erika (ezüstérem)

2005
Gyermek latin - Deák András és Andor Barbara (aranyérem)

2006
D gyermek standard - Deák András és Andor Barbara (aranyérem)
D gyermek latin - Deák András és Andor Barbara (aranyérem)
C gyermek latin - Deák András és Andor Barbara (aranyérem)
B junior latin - Molnár Ádám és Paróczai Rebeka (aranyérem)
C gyermek latin - Kulik Andor és Paróczai Zsófia (ezüstérem)
A ifjúsági latin - Perei Péter és Sárközi Noémi (bronzérem)
C gyermek standard - Deák András és Andor Barbara (bronzérem)

2007
C gyermek latin - Deák András és Andor Barbara (aranyérem)
C gyermek standard - Deák András és Andor Barbara (aranyérem)
B felnőtt latin - Mészáros András és Oláh Dorottya (ezüstérem)
B junior latin - Kulik Andor és Paróczai Zsófia (ezüstérem)
C junior tíztánc - Deák András és Andor Barbara (bronzérem)
C gyermek latin - Kéri Miklós és Sztankó Nanetta (bronzérem)
A felnőtt standard - Gombkötő Imre és Malina Andrea (bronzérem)

2008
B junior latin - Kulik Andor - Paróczai Zsófia (aranyérem)
C junior standard - Deák András - Andor Barbara (ezüstérem)
B felnőtt latin - Mészáros András - Oláh Dorottya (ezüstérem)
D gyermek latin - Szendrei Balázs - Suha Vanda (bronzérem)
C ifjúsági standard - Czeglédi Dávid - Andor Nikola (bronzérem)

2009
B junior latin - Deák András - Paróczai Zsófia (aranyérem)

2010
D gyermek nyolctánc - Szendrei Balázs - Czeglédi Renáta (aranyérem)


Szendrei Balázs és Czeglédi Renáta (2010)

Mindezek az eredmények természetesen nem kizárólag a versenyző fiataloknak köszönhetők, hanem a klub vezetőinek lelkes és önzetlen munkáját is dicsérik. Az ő megalkuvást nem tűrő, következetes, szakmailag hiteles és korrekt magatartást tanúsító munkájukban is rejlik a közel negyven éve tartó fejlődés egyik titka. Ez a hozzáállás a záloga annak, hogy számos segítő, szponzor is segíti a fiatalok eredményes művészi és sporttevékenységét még ma is.

(Ez az írás a 'Gyomaendrőd 20 éve' könyvben jelent meg 2010 őszén)

A portál tartalmában való kereséshez adjon meg egy szót, vagy kifejezést