Kiemelt esemény

Hogy mit jelent a címben a Boomerang? Természetesen nem egy új latin figura nevét, hanem a közismert dobófegyvert, a bumerángot. Ezek közül is azt, amely úgy jön vissza, hogy nem a megcélzottat, hanem annak dobóját találja el. És micsoda képletes bumeráng ez. Olyan, amely igazán égés a javából!

Na hogy ne beszéljünk rébuszokban jöjjenek a konkrétumok. Az MTáSz VT szakág és a VT SZAKSZ közös levelet adott ki a tagszervezeteknek és a szakmai szervezet tagjainak (vagyis a pontozóknak, döntnököknek és számlálóknak) a táncversenyeken betartandó etikai normákról.

Ezek lényege röviden:
1) Ha nem vagy hivatalos zsűritag, akkor ne lebzselj a zsűriszobában és ne potyázz a dolgozóknak szánt, és egyébként is szűkös keretösszegű repiből!
2) Ha pontozóbíró vagy, akkor légyszíves vedd a fáradtságot és nézd végig az előtáncot, mert az a munkád része!
3) Ha döntnök vagy, akkor ne nyilvánosan alázd meg a táncost az összes néző és versenyző előtt, hanem tedd azt diszkréten és kulturáltan.

 

Na végre! Mennyit ostoroztuk mi is az értelmetlen és megalázó hülye szabályokat. Csak ebben az évben "A döntnökök diszkrét bája" és a "Táncosokra háruló kötelezettségek és korlátok" cikkeinkben tértünk már ki a túlszabályozásról és túlkapásokról.

Végre visszajött a bumeráng és azt találta el, aki tényleg megérdemelte azt. A csak önmagával törődő és saját magától eltelt üresfejűeket. Végre rájött a szövetség, hogy a táncosok helyett inkább az arcoskodókat, hatalmaskodókat kellene kordában tartani. Milyen ciki, hogy annak, akinek értékelnie kell majd, az az előtánc alatt inkább beszélget a színfalak mögött. Arról nem is beszélve, hogy kis hazánkban a döntnökök egy részének kéjes kielégülést jelentett az, hogy a versenyvezető harsány felhívására a parketta szélére, de ha lehet, akkor inkább még feltűnőbb helyre és körülmények közé kelljen a "bűnkövető" táncosokat citálni és nyilvánosan "elítélni". Reméljük, hogy ezzel elfelejtik örökre a társadalmi döntnökösködés agyalágyult intézményét, mert ha valami, akkor ez igazán alkalmas volt a szereplési vágytól fűtött emberek öncélú és önérdekű "észosztásának" magas szintű kielégítésére.

Következzen itt a hivatalos levél teljes terjedelmében.

"Tisztelt Tagszervezetek, kedves Kollégák,

Az egyes versenyeken feladatot vállaló és végző versenyvezető testület tagjainak viselkedését a Magyar TáncSport Szakszövetség etikai szabályzata foglalja össze.

Bevezetőként néhány szószerinti idézet:
„II. A pontozóbírókra és a számláló bírókra vonatkozó szabályzások
Mivel a táncsport versenyek eredménye a pontozóbírók értékelése alapján alakul, kiemelten fontos, hogy munkájukat legjobb tudásuk szerint, elfogulatlanul, az etikai normákat minden körülmények között figyelembe véve végezzék. El kell ismerni, hogy a kódex nem tud minden lehetséges helyzettel foglalkozni, amelybe a pontozó- és számlálóbírók a gyakorlat során kerülhetnek. Ettől függetlenül minden érintett egyéni felelőssége, hogy munkája során a szabályzatban rögzített etikai normákat minden esetben figyelembe véve végezze feladatát.

3. A pontozó- és számlálóbírók viselkedésmódja
A pontozóbírók feladatuk ellátása során különleges bizalmi pozíciót töltenek be. Ezen oknál fogva rájuk az átlagosnál magasabb viselkedésbeli elvárások vonatkoznak azon versenyek előtt és alatt, amelyen a versenytestület tagjaként működnek közre.

A pontozóbíró- és számlálóbíróknak a következőkben leírt magatartásbeli szabályoknak kell megfelelni:
a) A pontozó- és számlálóbíró magatartásának a tánctéren és azon kívül is meg kell felelnie a jó sportemberre vonatkozó elveknek. Egy pontozó- vagy számlálóbíró sem viselkedhet megkérdőjelezhető módon a táncsporttal kapcsolatos bármilyen más nyilvános eseményen. „

Fentieket azért tartjuk szükségesnek kiemelni, mivel a közelmúltban néhány versenyen ezen pontok betartásával kapcsolatban hiányosságokat tapasztaltunk.

Ahogyan az említett szabályozás is leírja, „a kódex nem tud minden lehetséges helyzettel foglalkozni, amelybe a pontozó- és számlálóbírók a gyakorlat során kerülhetnek” ezért néhány konkrétumot jelen levelünkben szeretnénk egyértelművé tenni:

A pontozóbíró- és számlálóbíró saját személyében került kijelölésre, fogadta el a felkérést, vállalta a feladat elvégzését, kapja a díjazást és a rendező részéről a vendéglátást. Ebből következőleg a feladatát egyedül kell végeznie, a versenyvezető testület részére fenntartott helyiségeket (öltöző, zsűri szoba, VIP helyiség…) csak ők vehetik igénybe. Amennyiben a vendéglátás a zsűri szobától elkülönített helyiségben történik, a versenyvezető testületen kívül csak az mehet be, akit a rendező ide meghív. ( Ez történhet előzetes egyeztetés alapján is, vagy a helyszínen személyesen.)

Ezt – a jó ízlés határain túl - azért is indokoltnak tartjuk, hogy az egyre nehezedő gazdasági helyzetben a rendező számára tervezhetőbbek legyenek a rendezés költségei.

Az előtánc a verseny része, tehát a pontozóbírók – értékelés nélkül, bemutatóként - azt végig kell, hogy nézzék. Ez nem mond ellent a VT szakág versenyszabályzatának 21.9.1. pontjában foglaltaknak, mely szerint: „az előtánc nem számít fordulónak.” –

Az előtánc és a döntő egy forduló, ebből következik, hogy a pontozóbíróknak és a döntnöknek végig kell nézni az azt.(A döntnök az előtáncban is figyelmeztetheti a párost,ha a VSZ ellen vét.)

Az esetlegesen indokolt helyszíni figyelmeztetésnek a döntnök részéről és az arra történő reakcióknak minden esetben kulturáltnak és a lehetőségekhez képest a nézőktől és táncosoktól elkülönítve kell történnie.


Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét és betartását.


Budapest, 2011. július 20.

Üdvözlettel:

Somkuti Annamária sk. Futó Károly sk. Benczúr Katalin sk.
elnök VT szakág elnöke VT SZAKSZ elnöke

A portál tartalmában való kereséshez adjon meg egy szót, vagy kifejezést